Honda Civic

2012-
Honda Civic 1.8 1798 cm3 106 kW (142 LE) 174 Nm 6.70 l/100km
 
2005-
Honda Civic 1.4 Comfort 1339 cm3 61 kW 119 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 1.4 Comfort VSA 1339 cm3 61 kW 119 Nm
Honda Civic 1.4 Entry 1339 cm3 61 kW 119 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 1.4 Entry VSA 1339 cm3 61 kW 119 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 1.4 Sport 1339 cm3 73 kW 127 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 1.4 Sport i-SHIFT 1339 cm3 73 kW 127 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 1.4 Type-S 1339 cm3 73 kW 127 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 1.4 Type-S i-SHIFT 1339 cm3 73 kW 127 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 1.6 ES 1598 cm3 92 kW 152 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.6 LS 1598 cm3 92 kW 152 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.8 Comfort 1799 cm3 103 kW 174 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.8 ES 1799 cm3 103 kW 174 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.8 ES Aut. 1799 cm3 103 kW 174 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.8 Executive 1799 cm3 103 kW 174 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.8 Executive Aut. 1799 cm3 103 kW 174 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.8 Executive i-SHIFT 1799 cm3 103 kW 174 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.8 LS 1799 cm3 103 kW 174 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.8 Sport 1799 cm3 103 kW 174 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.8 Sport Special Edition 1799 cm3 103 kW 174 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.8 Type-S 1799 cm3 103 kW 174 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.8 Type-S i-SHIFT 1799 cm3 103 kW 174 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.8 Type-S Xenon & Glass Roof 1799 cm3 103 kW 174 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 2.0 Type-R 1998 cm3 148 kW 193 Nm 9.00 l/100km
Honda Civic 2.0 Type-R Championship 1998 cm3 148 kW 193 Nm 9.00 l/100km
Honda Civic 2.2 CTDi Executive 2204 cm3 103 kW 340 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 2.2 CTDi Sport 2204 cm3 103 kW 340 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 2.2 CTDi Type-S 2204 cm3 103 kW 340 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 2.2 CTDi Type-S Xenon & Glass 2204 cm3 103 kW 340 Nm 5.00 l/100km
 
2000-2005
Honda Civic 1.4i LS 1396 cm3 66 kW 130 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i LS Aut. 1396 cm3 66 kW 130 Nm
Honda Civic 1.4i LS Elegance 1396 cm3 66 kW 130 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i LS Fast Forward 1396 cm3 66 kW 130 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S 1396 cm3 66 kW 130 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Elegance 1396 cm3 66 kW 130 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Fast Forward 1396 cm3 66 kW 130 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Klima 1396 cm3 66 kW 130 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4 LS 1396 cm3 66 kW 130 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4 LS Cool 1396 cm3 66 kW 130 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4 S 1396 cm3 66 kW 130 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4 Sport 1396 cm3 66 kW 130 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.6i ES 1590 cm3 81 kW 152 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.6i ES Aut. 1590 cm3 81 kW 152 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.6i ES Fast Forward 1590 cm3 81 kW 152 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.6i LS 1590 cm3 81 kW 152 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.6i LS Aut. 1590 cm3 81 kW 152 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.6i LS Elegance 1590 cm3 81 kW 152 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.6i LS Elegance Aut. 1590 cm3 81 kW 152 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.6i LS Fast Forward 1590 cm3 81 kW 152 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.6i LS Jubileum 1590 cm3 81 kW 152 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.6 Sport 1590 cm3 81 kW 152 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.7i ES 1668 cm3 92 kW 153 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.7i ES Aut. 1668 cm3 92 kW 153 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.7i LS 1668 cm3 88 kW 152 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.7 CTDi ES 1686 cm3 74 kW 220 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 1.7 CTDi LS 1686 cm3 74 kW 220 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 1.7 CTDi S 1686 cm3 74 kW 220 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 2.0 Type-R 1998 cm3 147 kW 196 Nm 8.00 l/100km
Honda Civic 2.0 Type-R Jubileum 1998 cm3 147 kW 196 Nm 8.00 l/100km
Honda Civic 2.0 VSA 1998 cm3 117 kW 183 Nm 7.00 l/100km
 
1994-2001
Honda Civic 1.4i 1396 cm3 55 kW 109 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i Avantgarde ECO 1396 cm3 55 kW 109 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i Cool 1396 cm3 55 kW 109 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i Jazz 1396 cm3 55 kW 109 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.4i Joker 1396 cm3 55 kW 109 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i Joker Swiss 2000 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i LS 1396 cm3 66 kW 117 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S ABS 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S ABS+Klima 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S ABS+SRS 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S ABS+SRS+Klima 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S ABS+SRS Aut. 1396 cm3 66 kW 120 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Aerodeck 1396 cm3 66 kW 120 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Aerodeck Family 1396 cm3 66 kW 120 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Aerodeck Family Klima 1396 cm3 66 kW 120 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Aerodeck Klima 1396 cm3 66 kW 120 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Aerodeck Millenium Edition 1396 cm3 66 kW 120 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Aerodeck SRS+Klima 1396 cm3 66 kW 120 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Cool 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Family 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Family Elegance 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Family Elegance Klima 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Family Klima 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Family SRS+Klima 1396 cm3 66 kW 120 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Klima 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Millenium Edition 1396 cm3 66 kW 120 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S SRS 1396 cm3 66 kW 120 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S SRS+Kima 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S SRS+Klima 1396 cm3 66 kW 120 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S SRS+Klima Aut. 1396 cm3 66 kW 120 Nm 8.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S SRS Aut. 1396 cm3 66 kW 120 Nm 8.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S SRS SR 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i S Y3K 1396 cm3 66 kW 120 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.4i Y3K 1396 cm3 55 kW 109 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i Aerodeck 1493 cm3 84 kW 134 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i LS ABS+SRS+Klima 1493 cm3 84 kW 134 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i LS ABS+SRS+Klima Aut. 1493 cm3 84 kW 134 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i LS ABS+SRS+SR 1493 cm3 84 kW 134 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i LS ABS+SRS+SR+Klima 1493 cm3 84 kW 134 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i LS ABS+SRS+SR Aut. 1493 cm3 84 kW 134 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i LS Aerodeck 1493 cm3 84 kW 134 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i LS Aerodeck Millenium Edition 1493 cm3 84 kW 134 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i LS Aut. 1493 cm3 84 kW 134 Nm
Honda Civic 1.5i LS Cool 1493 cm3 84 kW 134 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i LS Eternal 1493 cm3 84 kW 134 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i LS Millenium Edition 1493 cm3 84 kW 134 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i VTEC ABS+SRS+Klima 1493 cm3 84 kW 134 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i VTEC LS ABS+SRS+Klima 1493 cm3 84 kW 134 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i VTEC SRS 1493 cm3 84 kW 134 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5 LSi 1493 cm3 74 kW 133 Nm
Honda Civic 1.5 LSi Airbag 1493 cm3 74 kW 133 Nm
Honda Civic 1.6i ES 1590 cm3 93 kW 143 Nm
Honda Civic 1.6i ES Aut. 1590 cm3 93 kW 143 Nm 9.00 l/100km
Honda Civic 1.6i LS Aerodeck 1590 cm3 85 kW 143 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.6 ESi 1590 cm3 92 kW
Honda Civic 1.6 VTi ABS+SRS+Klima 1595 cm3 118 kW 150 Nm 8.00 l/100km
Honda Civic 1.6 VTi ABS+SRS+SR 1595 cm3 118 kW 153 Nm 8.00 l/100km
Honda Civic 1.6 VTi ABS+SRS+SR+Klima 1595 cm3 118 kW 150 Nm 8.00 l/100km
Honda Civic 1.6 VTi Cool 1595 cm3 118 kW 153 Nm 8.00 l/100km
Honda Civic 1.6 VTi Y3K 1595 cm3 118 kW 153 Nm 8.00 l/100km
Honda Civic 1.8i VTi 1797 cm3 124 kW 166 Nm 8.00 l/100km
Honda Civic 1.8i VTi Aerodeck 1797 cm3 124 kW 166 Nm 8.00 l/100km
Honda Civic 2.0i S TDS Aerodeck 1994 cm3 77 kW 210 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 2.0i TD 1994 cm3 63 kW 170 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 2.0i TD Klima 1994 cm3 63 kW 170 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic 2.0i TD LS 1994 cm3 63 kW 170 Nm 5.00 l/100km
Honda Civic Coupe 1.6i SR 1590 cm3 92 kW 144 Nm
Honda Civic Coupe 1.6i SR Klima 1590 cm3 92 kW 144 Nm
 
1991-1997
Honda Civic 1.3 1343 cm3 55 kW 102 Nm
Honda Civic 1.3 DX 1343 cm3 55 kW 102 Nm
Honda Civic 1.4i 1396 cm3 66 kW 117 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.4i Airbag 1396 cm3 66 kW 117 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.5i Airbag 1493 cm3 66 kW 131 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5i Airbag+SR 1493 cm3 66 kW 131 Nm 6.00 l/100km
Honda Civic 1.5 DXi 1493 cm3 66 kW 119 Nm
Honda Civic 1.5 LSi 1493 cm3 66 kW 119 Nm
Honda Civic 1.5 LSi Airbag 1493 cm3 66 kW 119 Nm
Honda Civic 1.5 LSi Aut. 1493 cm3 66 kW 119 Nm
Honda Civic 1.5 VEi 1493 cm3 66 kW 129 Nm
Honda Civic 1.6 ESi 1590 cm3 88 kW 140 Nm
Honda Civic 1.6 ESi ABS 1590 cm3 92 kW 140 Nm
Honda Civic 1.6 ESi ABS+Airbag 1590 cm3 92 kW 140 Nm
Honda Civic 1.6 LSi ABS+Airbag 1590 cm3 83 kW 140 Nm 7.00 l/100km
Honda Civic 1.6 LSi ABS+Airbag+Aut. 1590 cm3 83 kW 140 Nm 8.00 l/100km
Honda Civic 1.6 RTSi-4WD 1590 cm3 88 kW 140 Nm
Honda Civic 1.6 SR ABS+Airbag 1590 cm3 93 kW 144 Nm
Honda Civic 1.6 VTi 1595 cm3 118 kW 150 Nm
Honda Civic Shuttle 1.6i 4WD 1590 cm3 81 kW 134 Nm
 
1987-1992
Honda Civic 1.3 1343 cm3 55 kW
Honda Civic 1.4i 1396 cm3 66 kW
Honda Civic 1.4 L 1396 cm3 66 kW
Honda Civic 1.5i 16V 1493 cm3 66 kW 121 Nm
Honda Civic 1.5i GL 1493 cm3 66 kW 121 Nm
Honda Civic 1.5i GLi 1493 cm3 66 kW 121 Nm
Honda Civic 1.5i GLi Aut. 1493 cm3 66 kW 121 Nm
Honda Civic 1.5i GL Aut. 1493 cm3 66 kW 121 Nm
Honda Civic 1.5 16V DX 1500 cm3 51 kW
Honda Civic 1.5 DX 16V 1500 cm3 51 kW
Honda Civic 1.5 EXi 16V 1493 cm3 66 kW
Honda Civic 1.5 EX 16V 1493 cm3 66 kW
Honda Civic 1.5 GL 16V Aut. 1493 cm3 66 kW
Honda Civic 1.5 GTi 16V 1493 cm3 66 kW
Honda Civic 1.6i 1590 cm3 81 kW
Honda Civic 1.6i 16V 1600 cm3 79 kW
Honda Civic 1.6i 16V 4WD 1590 cm3 79 kW 126 Nm
Honda Civic 1.6i GL 1590 cm3 81 kW
Honda Civic 1.6 i GL 1590 cm3 80 kW
Honda Civic 1.6 Shuttle 4WD EX 1590 cm3 79 kW 133 Nm
Honda Civic Shuttle 1.4i 1396 cm3 66 kW
Honda Civic Shuttle 1.6 1590 cm3 82 kW
Honda Civic Shuttle 1.6i 16V 4WD 1590 cm3 81 kW 134 Nm
Honda Civic Shuttle 1.6i 4WD 1590 cm3 80 kW
 
1979-1987
Honda Civic 1.3 1342 cm3 52 kW 105 Nm
Honda Civic 1.3 DX 1342 cm3 52 kW 105 Nm
Honda Civic 1.3 GLS 1326 cm3 44 kW
Honda Civic 1.3 Hatchback L 1326 cm3 44 kW
Honda Civic 1.3 L 1326 cm3 44 kW 105 Nm
Honda Civic 1.3 S 1326 cm3 52 kW
Honda Civic 1.3 Sedan 1326 cm3 44 kW
Honda Civic 1.5i GT 1488 cm3 66 kW
Honda Civic 1.5 GL 1488 cm3 63 kW 126 Nm
Honda Civic 1.5 GL Hondamatic 1488 cm3 63 kW 126 Nm
Honda Civic 1.5 GL Servo 1488 cm3 63 kW 126 Nm
Honda Civic 1.5 GL Servo Hondamatic 1488 cm3 63 kW 126 Nm
Honda Civic 1.5 S 1488 cm3 63 kW 126 Nm
Honda Civic 1.5 Shuttle 1488 cm3 63 kW 126 Nm
Honda Civic 1.5 Shuttle 4WD 1488 cm3 63 kW 126 Nm
Honda Civic 1.5 Shuttle 4WD RT 1488 cm3 63 kW 126 Nm
Nem tudta bevenni a kanyart, meghalt az audis - fotók

Nem tudta bevenni a kanyart, meghalt az audis - fotók

Összetört személygépkocsi a 83-as úton Győr és Győrszemere között, miután egy Audi, egy Honda és egy autóbusz összeütközött 2016. október 2-án. A balesetben az autó vezetője meghalt, a buszon utazók közül ketten megsérültek.

Sportkocsi karambolja Dunaharasztiban - fotók

Sportkocsi karambolja Dunaharasztiban - fotók

Összetört járművek 2015. november 14-én Dunaharaszti határában, ahol összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó, majd egy parkoló autónak csapódtak. Mindkét jármű vezetőjét kórházba vitték a mentők.

Körforgalomban halt meg a hondás - fotó

Körforgalomban halt meg a hondás - fotó

Helyszínelés Kecskemét határában 2015. augusztus 3-án. A közeli körforgalomban bukott motorjával egy 25 éves férfi, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, hogy a helyszínen életét vesztette.

Hárman haltak meg a Hondában - sokkoló fotók

Hárman haltak meg a Hondában - sokkoló fotók

Villanyoszlopnak ütközött, összeroncsolódott autó Siófok Szabadfürdőnél 2015. június 6-án. A járműben utazók közül hárman olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették, egy utas életben maradt, de ő is megsérült.

Buszba rongyolt a Honda - fotó

Buszba rongyolt a Honda - fotó

Szerda délelőtt személygépkocsi ütközött autóbusz oldalának, majd vágódott az árokba, a 4911-es úton Nyíregyházánál.

Honda Civic teszt

Honda Civic teszt

Két ötajtós Honda Civicet próbáltunk ki: az egyik klasszikus flottaautó, a másikat egy középvezető is megirigyelné.

Beülnél egy rózsaszín Ferrariba?

Beülnél egy rózsaszín Ferrariba?

Az emberek többsége megpróbálja valahogy a autóját valamilyen formában személyesebbe tenni. Van aki megelégszik egy bólogató kutyával a kalaptartón vagy éppen egy új könnyűfém felnivel. De persze vannak akik nem állnak meg itt és néha elég "látványos" eredményt sikerül kihozniuk saját kreatív ötleteikből.

Ford Transit teszt

Ford Transit teszt

A Ford Transit 2014 elején jelent meg az európai utakon; a vállalat vadonatúj haszonjárműve alacsony üzemben tartási költségeket és jó teherszállító képességeket ígér.